ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
( ใช้เครื่องหมาย + ในการเพิ่มข้อความ )

ค้นหาเฉพาะมีรูป :

ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นางสาว นางสาวพรรณวรท xxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ดูแลผู้สูงอายุ ( Nursing care services ) (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย
คณะการศึกษา : พยาบาลศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-01-04 )


สิริยากร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-01-02 )


นางสาว Tachaya xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ลูกค้าสัมพันธ์ งานขาย นักข่าว ( Customer service sale exclusive reporter ) (ประสบการณ์ 9 ปี )
สถานที่พักอาศัย : Klongsamprawet Latkrabang กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 35,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-12-22 )


นางสาว ชนวีร์ xxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : Lasalle 19 Alley Bang Na กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-12-22 )


สุธาสินี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-12-21 )


วาสนา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-12-19 )


สมพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-12-17 )


นางสาว สมพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-12-17 )


นดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-12-09 )


นางสาว นดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-12-08 )


นางสาว อรอาภา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงาน (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-12-06 )


เอมพิมล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : มนุษยศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-12-02 )


นาย นครินทร์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ คอมพิวเตอร์ คีย์ข้อมูล ( clerical computer data key ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-11-30 )


นางสาว ภาณี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - กราฟิก ( graphic ) (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-11-26 )


น.ส.วณิชชา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-11-25 )


ฐิติกาญจน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-11-25 )


น.ส.จุลจุฬา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 13 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-11-25 )


นางสาว ศณัฐนันฆธ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ล่ามภาษา งานที่เกี่ยวเนื่องกับภาษาจีน ( translator ) (ประสบการณ์ 7 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
คณะการศึกษา : มนุษยศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-11-24 )


ปราณี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-11-24 )


วีรยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-11-19 )


Page 1 of 3785   <- Back | Next ->