ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 

ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นางสาว วริษฐา xxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบัญชี พนักงานทั่วไป (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-03-05 )

ชูชาติ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-03-04 )

นาย สมัย xxxx อายุ : 39 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้จัดการวางแผน ผู้จัดการผลิต ( planning manager , production Manager ) (ประสบการณ์ 15 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 100,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-03-04 )

นาย สราวุธ xxxx อายุ : 45 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้จัดการ ( Manager ) (ประสบการณ์ 19 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 32 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-03-03 )

นาย เปโตร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานคีย์ข้อมูล (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานพิเศษ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-03-01 )

นางสาวปุณณดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-29 )

ajarinee xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-27 )

พิรุณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-26 )

นางสาว ชไมพร xxxx อายุ : 16 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานพิเศษ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-25 )

อรุณพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-25 )

กรกนก xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-24 )

นางสาว จริิยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูภาษาจีน ( Chinese Teacher ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-24 )

ชรัณณิกา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-24 )

นางสาว ดาริณี xxxx อายุ : 29 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ตำแหน่งประสานงาน ( coordinator ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-22 )

น.ส.จตุพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 7 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-22 )

นายธีรพงษ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-22 )

นัทธมน xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : อ่างทอง
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-21 )

ฐนิตา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-21 )

ปวีณา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-20 )

นางสาว บัณฑิตา xxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คีย์ข้อมูล ( Key information ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ตลาด กระทุ่มเเบน สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2020-02-19 )

Page 1 of 3766   <- Back | Next ->