�ҧҹ

Directoryjob.com หางาน ที่นี่ที่เดยวจบ

 

     
หน้าแรก
หางาน
หาพนักงาน
สมัครงาน
 
ชื่อบริษัท : Sam & Son Group 
รายละเอียดบริษัท : ºÃÔ¡ÒôéÒ¹¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìáÅлÃÐÊÒ¹§Ò¹ÅÙ¡¤éÒ
บุคคลติดต่อ : ¤Ø³¨ÍÃì¨
ที่อยู่ : 23
ตำบล : ºÒ§¹Òà˹×Í
อำเภอ : ºÒ§¹Ò
จังหวัด : ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã
รหัสไปรษณีย์ : 10260
โทรศัพท์: 0856604561
แฟกส์ :
มือถือ : 0856604561
อีเมล์: orodsa@hotmail.com
เว็บไซต์
Category  

ตำแหน่ง : ¸ØáÒÃ
- รายละเอียด : - ¨Ñ´·ÓàÍ¡ÊÒÃà¾×èÍʹѺʹع§Ò¹¢Í§½èÒµèÒ§æ - ¨Ñ´àµÃÕÂÁáÅкѹ·Ö¡ÃÒ§ҹ¡ÒûÃЪØÁ - ¨Ñ´µÒÃÒ§¹Ñ´ËÁÒ¢ͧ¼ÙéºÃÔËÒà - µÔ´µèÍ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº¼Ùéà¡ÕèÂÇ¢éͧ - §Ò¹Í×è¹æ·Õèä´éÃѺÁͺËÁÒÂ
- ลักษณะ : §Ò¹»ÃШÓ
- ระดับเงินเดือน : 12000 - 14000
- จำนวนตำแหน่งที่รับ : 1
คุณสมบัติ
การศึกษา : »ÃÔ­­ÒµÃÕ
เพศ : ªÒÂËÃ×ÍË­Ô§
ประสบการ์ณทำงาน : 1 ปี
สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
คุณสมบัติอื่นๆ :
  • ËÒ¡ÊÒÁÒöãªé social media ä´é´Õ¨Ðä´éÃѺ¡ÒþԨÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ


  • *********************************************************

     

         

    Power by Rack ҧҹ