�ҧҹ

Directoryjob.com หางาน ที่นี่ที่เดยวจบ

 

     
หน้าแรก
หางาน
หาพนักงาน
สมัครงาน
 
ชื่อบริษัท : Sam & Son Group 
รายละเอียดบริษัท : ºÃÔ¡ÒôéÒ¹¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìáÅлÃÐÊÒ¹§Ò¹ÅÙ¡¤éÒ
บุคคลติดต่อ : ¤Ø³¨ÍÃì¨
ที่อยู่ : 23
ตำบล : ºÒ§¹Òà˹×Í
อำเภอ : ºÒ§¹Ò
จังหวัด : ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã
รหัสไปรษณีย์ : 10260
โทรศัพท์: 0856604561
แฟกส์ :
มือถือ : 0856604561
อีเมล์: orodsa@hotmail.com
เว็บไซต์
Category  

ตำแหน่ง : »ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÒâÒÂ
- รายละเอียด : - »ÃÐÊÒ¹§Ò¹Ê觢éÍÁÙÅãËé¡Ñº¡ÅØèÁÅÙ¡¤éÒ - ÊÃéÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÍѹ´Õ¡Ñº¡ÅØèÁÅÙ¡¤éÒ - »ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº«Ñ¾¾ÅÒÂàÍÍÃìà¾×èͨѴàµÃÕÂÁà¤Ã×èͧÁ×Í¡ÒâÒ - ´ÙáŪèͧ·Ò§¡ÒâÒÂÍ͹äŹìÃèÇÁ¡ÑºÁÕà´ÕÂàÍਹ«Õè - §Ò¹Í×è¹æ·Õèä´éÃѺÁͺËÁÒÂ
- ลักษณะ : §Ò¹»ÃШÓ
- ระดับเงินเดือน : 12000 - 15000
- จำนวนตำแหน่งที่รับ : 1
คุณสมบัติ
การศึกษา : »ÃÔ­­ÒµÃÕ
เพศ : ªÒÂËÃ×ÍË­Ô§
ประสบการ์ณทำงาน : 2 ปี
สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
คุณสมบัติอื่นๆ :
  • ËÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁà¢éÒã¨ã¹ social media ¨Ðä´éÃѺ¡ÒþԨÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ


  • *********************************************************

     

         

    Power by Rack ҧҹ