�ҧҹ

Directoryjob.com หางาน ที่นี่ที่เดยวจบ

 

     
หน้าแรก
หางาน
หาพนักงาน
สมัครงาน
 
ชื่อบริษัท : Sam & Son Group 
รายละเอียดบริษัท : ºÃÔ¡ÒôéÒ¹¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìáÅлÃÐÊÒ¹§Ò¹ÅÙ¡¤éÒ
บุคคลติดต่อ : ¤Ø³¨ÍÃì¨
ที่อยู่ : 23
ตำบล : ºÒ§¹Òà˹×Í
อำเภอ : ºÒ§¹Ò
จังหวัด : ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã
รหัสไปรษณีย์ : 10260
โทรศัพท์: 0856604561
แฟกส์ :
มือถือ : 0856604561
อีเมล์: orodsa@hotmail.com
เว็บไซต์
Category  

ตำแหน่ง : ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
- รายละเอียด : - ËÒªèͧ·Ò§ã¹¡ÒèÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾¾ÃéÍÁ¹ÓàʹÍÊÔ¹¤éÒ - ÃÒÂä´éµÒÁ¤ÍÁÁÔªªÑè¹·Õè¢ÒÂä´é - äÁèµéͧʵçÍ¡¢Í§ - ÁÕÊÔ¹¤éÒãËéàÅ×Í¡ËÅÒ¡ËÅÒ - ÁÒ»ÃЪØÁÁÕ¤èÒöãËé
- ลักษณะ : all
- ระดับเงินเดือน : 3000 - 25000
- จำนวนตำแหน่งที่รับ : 8
คุณสมบัติ
การศึกษา : »ÃÔ­­ÒµÃÕ
เพศ : ªÒÂËÃ×ÍË­Ô§
ประสบการ์ณทำงาน : 0 ปี
คุณสมบัติอื่นๆ :


*********************************************************

 

     

Power by Rack ҧҹ