�ҧҹ

Directoryjob.com หางาน ที่นี่ที่เดยวจบ

 

 
     
หน้าแรก
หางาน
หาพนักงาน
สมัครงาน
 
 

 
หางาน
เวบหางานประกาศงานราคาประหยัด
- ประกาศงานหาพนักงาน- ฝากประวัติ Resume ฟรี

รายละเอียด RESUME

 

 
Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา
หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ชื่อ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น  นามสกุล :  ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น
อายุ : -3198 ปี    
ที่อยู่ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น ตำบล : ¤Åͧ¾ÃÐÍØ´Á
อำเภอ : »Ò¡à¡Ãç´ จังหวัด : ¹¹·ºØÃÕ
รหัสไปรษณีย์ : 11120    
เบอร์โทรศัพท์ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น เบอร์มือถือ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ¸ØáÒà ( Admin ) ประเภทงาน : §Ò¹»ÃШÓ
เงินเดือนที่ต้องการ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น เวลาเริ่มงาน : ·Ñ¹·Õ
อีเมล์ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น ส่วนสุง : 156
น้ำหนัก : 48 เชื่อชาติ : ä·Â
ศาสนา : ¾Ø·¸ สถานะ : ÊÁÃÊ
สภาพการทหาร : ä´éÃѺ¡ÒáàÇé¹ สัญชาติ : ä·Â
รายละเอียด การทำงาน
ประสบการณ์ทำงาน :
 
ÁÕ.¤. 2552 - ¾.¤. 2560
( ¨Ñ´«×éÍ )
ชื่อบริษํท : º.àÍʾպÒÃìà´ÍÃì
ที่อยู่ : ´ÒǤйͧ  
โทรศัพท์ :  
เงินเดือน : 18000 
รับผิดชอบ :  
เหตุผลที่ออก : ä´é§Ò¹ãËÁè (ÅÒÍÍ¡áÅéÇ )
 
รายละเอียด การศึกษา
2534 - 2536
( »Çª. - »ÇÊ. )

สถานที่เรียน : ÃÃ.à¡ÉÁâ»ÅÕà·¤¹Ô¤
คณะที่เรียน : ¸ØáԨ
สาขาที่เรียน : ¡ÒâÒÂ
เกรดเฉลี่ย : 2.19 ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅéÇ2531 - 2533
( ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ ËÃ×͵èÓ¡ÇèÒ )

สถานที่เรียน : ÃÃ.¾ÙÅà¨ÃÔ­ÇÔ·ÂÒ¤Á
คณะที่เรียน : ¤ËÃÃÁ
สาขาที่เรียน : -
เกรดเฉลี่ย : 2.50


2525 - 2530
( ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ ËÃ×͵èÓ¡ÇèÒ )

สถานที่เรียน : ÃÃ.ªØÁª¹ËÁÙèºéÒ¹¾Ñ²¹Ò
คณะที่เรียน : ¾ÅÐÈÖ¡ÉÒ
สาขาที่เรียน :
เกรดเฉลี่ย : 2.80

 
ความสามารถทางภาษา
  อ่าน พูด เขียน
ภาษาไทย ´ÕÁÒ¡ ´ÕÁÒ¡ ¾Íãªé
อังกฤษ ¾Íãªé äÁèä´éàÅ ¾Íãªé
จีน äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅÂ
ยี่ปุ่น äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅÂ
สามารถใช้ โปรแกรม : Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

ความสามารถคอมพิวเตอร์ : ÃѺÊè§ÍÕàÁÅâ»Ãá¡ÃÁÊÓàÃç¨ÃÙ»ERP, àÍç¡à¾ÃÊ
 
พิมพ์ดีดไทย : 30 คำต่อนาที พิมพ์ดีดอังกฤษ : 30 คำต่อนาที
   
   
 

Date Submit : 2018-03-19  เว็บหางานประกาศงานราคาประหยัด - ประกาศงานหาพนักงาน- ฝากประวัติ Resume ฟรี

หางาน
เวบหางานประกาศงานราคาประหยัด
Power by Rack ҧҹ  
     
Power by Rack ҧҹ