�ҧҹ

Directoryjob.com หางาน ที่นี่ที่เดยวจบ

 

 
     
หน้าแรก
หางาน
หาพนักงาน
สมัครงาน
 
 

 
หางาน
เวบหางานประกาศงานราคาประหยัด
- ประกาศงานหาพนักงาน- ฝากประวัติ Resume ฟรี

รายละเอียด RESUME

 

 
Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา
หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ชื่อ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น  นามสกุล :  ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น
อายุ : ไม่ระบุ ปี    
ที่อยู่ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น ตำบล : ºÒ§¤ÍáËÅÁ
อำเภอ : ºÒ§¤ÍáËÅÁ จังหวัด : ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã
รหัสไปรษณีย์ : 10120    
เบอร์โทรศัพท์ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น เบอร์มือถือ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ¤ÃÙÊ͹·ÓÍÒËÒà ประเภทงาน : §Ò¹·Ø¡»ÃÐàÀ·
เงินเดือนที่ต้องการ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น เวลาเริ่มงาน : ·Ñ¹·Õ
อีเมล์ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น ส่วนสุง : 153
น้ำหนัก : 43 เชื่อชาติ : ä·Â
ศาสนา : ¾Ø·¸ สถานะ : âÊ´
สภาพการทหาร : สัญชาติ : ä·Â
รายละเอียด การทำงาน
ประสบการณ์ทำงาน :
 
Á.¤. 2558 - Á.¤. 2561
( ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃÃéÒ¹¢¹Á )
ชื่อบริษํท : à«ç¹·ÃÑÅàÃÊàµÍÃͧÊì¡ÃØê»
ที่อยู่ :  
โทรศัพท์ :  
เงินเดือน : 20000 
รับผิดชอบ : ºÃÔËÒèѴ¡ÒúؤÅÒ¡ÃÀÒÂã¹ÃéÒ¹ ´ÙʵêÍ¡ ´ÙáÅÅÙ¡¤éÒ ·Ó¢¹Á 
เหตุผลที่ออก :  (Âѧ·ÓÍÂÙè )
 
 
ความสามารถทางภาษา
  อ่าน พูด เขียน
ภาษาไทย ´ÕÁÒ¡ ´ÕÁÒ¡ ´ÕÁÒ¡
อังกฤษ ´Õ ´Õ ´Õ
จีน äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅÂ
ยี่ปุ่น äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅÂ
สามารถใช้ โปรแกรม : Microsoft Word
Microsoft Excel

 
พิมพ์ดีดไทย : 0 คำต่อนาที พิมพ์ดีดอังกฤษ : 0 คำต่อนาที
   
   
 

Date Submit : 2018-03-19  เว็บหางานประกาศงานราคาประหยัด - ประกาศงานหาพนักงาน- ฝากประวัติ Resume ฟรี

หางาน
เวบหางานประกาศงานราคาประหยัด
Power by Rack ҧҹ  
     
Power by Rack ҧҹ