�ҧҹ

Directoryjob.com หางาน ที่นี่ที่เดยวจบ

 

 
     
หน้าแรก
หางาน
หาพนักงาน
สมัครงาน
 
 

 
หางาน
เวบหางานประกาศงานราคาประหยัด
- ประกาศงานหาพนักงาน- ฝากประวัติ Resume ฟรี

รายละเอียด RESUME

 

 
Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา
หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ชื่อ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น  นามสกุล :  ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น
อายุ : 42 ปี    
ที่อยู่ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น ตำบล : muang
อำเภอ : muang จังหวัด : ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
รหัสไปรษณีย์ : 30000    
เบอร์โทรศัพท์ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น เบอร์มือถือ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น
ตำแหน่งงานที่สนใจ : engineer ประเภทงาน : §Ò¹»ÃШÓ
เงินเดือนที่ต้องการ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น เวลาเริ่มงาน : ÀÒÂã¹ 3 ÍÒ·ÔµÂì
อีเมล์ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น ส่วนสุง : 175
น้ำหนัก : 68 เชื่อชาติ : thai
ศาสนา : buddha สถานะ : âÊ´
สภาพการทหาร : ¼èÒ¹àÃÕºÃéÍ สัญชาติ : thai
รายละเอียด การทำงาน
ประสบการณ์ทำงาน :
 
ÁÕ.¤. 2559 - ÁÕ.¤. 2561
( Mechanical maintenance engineer )
ชื่อบริษํท : Maharat nakhonratchasima hospital
ที่อยู่ : 49 Tambon Naimuang Amphur Muang Nakhonrajasima 30000  
โทรศัพท์ : (044)-235-000 
เงินเดือน : 0 
รับผิดชอบ : 1. Job description 1.1 Control boiler system. 1.2 Maintenance boiler and power piping follow ASME code. 1.3 Control supplier maintenance boiler system follows ASME code. 1.4 Maintenance and repair mechanical device. 1.5 Control spare part for maintenance.  
เหตุผลที่ออก : ËÁ´ÊÑ­­Ò (Âѧ·ÓÍÂÙè )
 
ÁÕ.¤. 2555 - ¡.¾. 2559
( Senior engineer )
ชื่อบริษํท : NK Mechatronics co., ltd.
ที่อยู่ : 581 moo8 Mittapap Rd.Tambon Sungnern Amphur Sungnern Nakhonrajasima 30170  
โทรศัพท์ : (044)-286510  
เงินเดือน : 0 
รับผิดชอบ : 1. Job description 1.1 Control production assembly line to achieve target. 1.2 Training new worker & operator. 1.3 Maintenance machine, improvement, reduces reject and preventive action. 1.4 Production Planning and control. Prepare production new model. 1.5 Control raw material and stock product. 2. Quality improvement. 2.1 To take the countermeasure and investigate for quality improvement. 2.2 To take quality improvement. QCC, Kaizen, 5S, FMEA, PAPP, LEAN, 6sixma 3. Productivity improvement. 3.1 Preventive maintenance and Process monitoring 3.2 Time study and line balance 4. Quality system control. 4.1 ISO 16949, 9001, Validation IQ and support OQ & PQ, Internal audit 4.2 Issue work instruction, Operation standard, Control sheet, Check sheet  
เหตุผลที่ออก : Lay off 
 
àÁ.Â. 2550 - ¡.¾. 2555
( Assistance production manager )
ชื่อบริษํท : Maccomp engineering
ที่อยู่ : 830/102 moo1 Tambon Huatalay Amphur Muang Nakhonrajasima 30000  
โทรศัพท์ : (044)-218040 
เงินเดือน : 0 
รับผิดชอบ : 1. The job description automotive part - Control line process and follow achieve daily target and monthly target. -Contact customer for specification -Present and submit product to customer. - Accompany design part in process’s customer. -To take the countermeasure quality improvement. -Testing work piece. -Process monitoring - Improve process production. -Capacity improvement, Capacity check manpower confirm 2. The job description pressure vessel tank -Writing WPS/PQR follow ASME code. -Preparation the test required to qualify the procedure follow ASME code -Maintain a record of WPS/PQR test result including the performance of welder & Welding Operators that qualified by the procedure. -Qualify welder/welding operator follow code requirement. -Visual inspection, check fit-up, controls the weld metals, welding repair work. -Control dimension check. -Control Hydro test & Leak test. -Control Spark test. -Planning and check NDT report.  
เหตุผลที่ออก :  
 
Á.¤. 2561 - Á.¤. 2561
( Production chief. )
ชื่อบริษํท : Kawasumi laboratories (Thailand) CO., LTD
ที่อยู่ : 48 moo8 rajasima - chokchai Rd. Amphur Chokchai Nakhonrajasima 30190  
โทรศัพท์ : (044)-338377 
เงินเดือน :  
รับผิดชอบ : . The job description 1.1 Control line process and follow achieve daily target and monthly target. 1.2 Training new operator. 1.3 Maintenance machine, improvement, reduce reject 1.4 Planning monthly and control. 1.5 Control raw material and stock product. 2. Quality improvement. 2.1 To take the countermeasure for quality improvement. 2.2 Validation. 2.3 To take quality improvement. 6sixma, QCC, Kaizen, FMEA, 5S activity.etc. 3. Productivity improvement. 3.1 Process monitoring 3.2 Time study 3.3 Capacity improvement, Capacity check manpower confirm 4. Quality system control. 4.1 Internal & external audit in section. 4.2 Issue WI, Operation Std., Control sheet, Check sheet 5. Kaizen project documentation and support. 6. Facility and coordinate of 5S Activity. 7. To make manual standard and training operator of safety for zero accident  
เหตุผลที่ออก :  
 
รายละเอียด การศึกษา
2540 - 2544
( »ÃÔ­­ÒµÃÕ )

สถานที่เรียน : ʶҺѹ´·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å
คณะที่เรียน : ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒʵÃì
สาขาที่เรียน : ÍصÊÒË¡ÒÃ
เกรดเฉลี่ย : 2.45 ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅéÇ2538 - 2540
( »Çª. - »ÇÊ. )

สถานที่เรียน : ʶҺѹ´·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å
คณะที่เรียน : à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒüÅÔµ
สาขาที่เรียน : ªèÒ§¡Åâç§Ò¹
เกรดเฉลี่ย : 2.65


 
ความสามารถทางภาษา
  อ่าน พูด เขียน
ภาษาไทย ´ÕÁÒ¡ ´ÕÁÒ¡ ´ÕÁÒ¡
อังกฤษ ´Õ ¾Íãªé ¾Íãªé
จีน äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅÂ
ยี่ปุ่น äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅÂ
สามารถใช้ โปรแกรม : Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

 
พิมพ์ดีดไทย : 0 คำต่อนาที พิมพ์ดีดอังกฤษ : 0 คำต่อนาที
   
มีใบขับขี่ : ¨Ñ¡ÃÂҹ¹µì
ö¹µì
   
มียานพนะ : ¨Ñ¡ÃÂҹ¹µì
ö¹µì
 
ประวัติการเทรนนิ่งอบรมเพิ่มเติม
ประสบการ์ณ Tranning
   
Á.¤. 2559 - ÁÕ.¤. 2561 สถาบัน : the thai welding assocoate
สาขาวิชา : certificate welding inspector(CWI)
   
ÁÔ.¤. 2558 - ¡.¤. 2558 สถาบัน : thai welding institute
สาขาวิชา : CSWIP 3.0

Date Submit : 2018-03-20  เว็บหางานประกาศงานราคาประหยัด - ประกาศงานหาพนักงาน- ฝากประวัติ Resume ฟรี

หางาน
เวบหางานประกาศงานราคาประหยัด
Power by Rack ҧҹ  
     
Power by Rack ҧҹ