�ҧҹ

Directoryjob.com หางาน ที่นี่ที่เดยวจบ

 

 
     
หน้าแรก
หางาน
หาพนักงาน
สมัครงาน
 
 

 
หางาน
เวบหางานประกาศงานราคาประหยัด
- ประกาศงานหาพนักงาน- ฝากประวัติ Resume ฟรี

รายละเอียด RESUME

 

 
Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา
หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ชื่อ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น  นามสกุล :  ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น
อายุ : ไม่ระบุ ปี    
ที่อยู่ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น ตำบล : ¹Òãµé
อำเภอ : ºéÒ¹¹Òà´ÔÁ จังหวัด : ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ
รหัสไปรษณีย์ : 84240    
เบอร์โทรศัพท์ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น เบอร์มือถือ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ʶһ¹Ô¡ ( Arch ) ประเภทงาน : §Ò¹»ÃШÓ
เงินเดือนที่ต้องการ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น เวลาเริ่มงาน : ·Ñ¹·Õ
อีเมล์ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น ส่วนสุง : 169
น้ำหนัก : 59 เชื่อชาติ : ä·Â
ศาสนา : ¾Ø·¸ สถานะ : âÊ´
สภาพการทหาร : ¼èÒ¹àÃÕºÃéÍ สัญชาติ : ä·Â
รายละเอียด การทำงาน
ประสบการณ์ทำงาน :
 
Á.¤. 2556 - Á.¤. 2560
( ʶһ¹Ô¡/â¿ÃìáÁ¹ )
ชื่อบริษํท : ºÃÔÉÑ· ÈØÀÊÔÃÔá¡Ã¹´ì ¨Ó¡Ñ´
ที่อยู่ : 55Á.5µ.ÁТÒÁàµÕéÂÍ.àÁ×ͧ¨.ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ  
โทรศัพท์ :  
เงินเดือน : 17000 
รับผิดชอบ : ´ÙáÅ´éÒ¹Í͡Ẻà¢Õ¹ẺáÅФǺ¤ØÁẺ¡ÑºË¹éÒ§Ò¹ 
เหตุผลที่ออก : ÍÂÒ¡ËÒ»ÃÐʺ¡ÒóìãËÁèæàÃÕ¹ÃÙéÊÔè§ãËÁèæ (ÅÒÍÍ¡áÅéÇ )
 
รายละเอียด การศึกษา
2550 - 2555
( »ÃÔ­­ÒµÃÕ )

สถานที่เรียน : ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ
คณะที่เรียน : ʶһѵ¡ÃÃÁÈÒʵÃì
สาขาที่เรียน : à·¤â¹âÅÂÕʶһѵ¡ÃÃÁ
เกรดเฉลี่ย : 2.76 ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅéÇ 
ความสามารถทางภาษา
  อ่าน พูด เขียน
ภาษาไทย ´Õ ´Õ äÁèä´éàÅÂ
อังกฤษ äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅÂ
จีน äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅÂ
ยี่ปุ่น äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅÂ
สามารถใช้ โปรแกรม : Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

ความสามารถคอมพิวเตอร์ : â»Ãá¡ÃÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡ÑºÇÔªÒªÕ¾
 
พิมพ์ดีดไทย : 0 คำต่อนาที พิมพ์ดีดอังกฤษ : 0 คำต่อนาที
   
มีใบขับขี่ : ö¹µì
   
มียานพนะ : ö¹µì
 

Date Submit : 2018-03-30  เว็บหางานประกาศงานราคาประหยัด - ประกาศงานหาพนักงาน- ฝากประวัติ Resume ฟรี

หางาน
เวบหางานประกาศงานราคาประหยัด
Power by Rack ҧҹ  
     
Power by Rack ҧҹ