�ҧҹ

Directoryjob.com หางาน ที่นี่ที่เดยวจบ

 

 
     
หน้าแรก
หางาน
หาพนักงาน
สมัครงาน
 
 

 
หางาน
เวบหางานประกาศงานราคาประหยัด
- ประกาศงานหาพนักงาน- ฝากประวัติ Resume ฟรี

รายละเอียด RESUME

 

 
Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา
หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ชื่อ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น  นามสกุล :  ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น
อายุ : -513 ปี    
ที่อยู่ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น ตำบล : ¤ÅͧÊͧµé¹¹Øè¹
อำเภอ : ÅÒ´¡Ãкѧ จังหวัด : ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã
รหัสไปรษณีย์ : 10520    
เบอร์โทรศัพท์ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น เบอร์มือถือ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น
ตำแหน่งงานที่สนใจ : »ÃÐÊÒ¹§Ò¹ ( customer service officer ) ประเภทงาน : §Ò¹»ÃШÓ
เงินเดือนที่ต้องการ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น เวลาเริ่มงาน : ·Ñ¹·Õ
อีเมล์ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น ส่วนสุง : 153
น้ำหนัก : 44 เชื่อชาติ : ä·Â
ศาสนา : ¾Ø·¸ สถานะ : âÊ´
สภาพการทหาร : ä´éÃѺ¡ÒáàÇé¹ สัญชาติ : ä·Â
รายละเอียด การทำงาน
ประสบการณ์ทำงาน :
 
¾.¤. 2560 - ÁÕ.¤. 2561
( ¸ØáÒûÃÐÊÒ¹§Ò¹ )
ชื่อบริษํท : à¤àÍçÁàÍç¹ âŨÔʵԡÊì
ที่อยู่ : ÃÒÁ¤Óá˧174  
โทรศัพท์ :  
เงินเดือน : 15000 
รับผิดชอบ : -¨Ñ´¤ÔÇ˹éҧҹö¢¹Êè§ -»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤ÅѧÊÔ¹¤éÒáÅо¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ -¤Ó¹Ò³ÃͺÇÔè§Ã¶(à§Ô¹à´×͹)¾¹Ñ¡§Ò¹  
เหตุผลที่ออก : à»ÅÕè¹àÇÅÒà¢éÒ§Ò¹ (ÅÒÍÍ¡áÅéÇ )
 
¾.¤. 2559 - àÁ.Â. 2560
( »ÃÐÊÒ¹§Ò¹·ÑèÇä» )
ชื่อบริษํท : ¾ÒÇàÇÍÃìàÍç´´ÙपÑè¹
ที่อยู่ : ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ á¿ªÑè¹äÍ«ìáŹ´ì  
โทรศัพท์ :  
เงินเดือน : 15000 
รับผิดชอบ : -á¹Ð¹Ó¤ÍÃìÊàÃÕ¹¤³ÔµÈÒʵÃì -»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤ÃÙáÅйѡàÃÕ¹ -¨Ñ´µÒÃÒ§Ê͹ ·ÓÅ×èÍ¡ÒÃÊ͹ ·Óá¼¹¡ÒÃàÃÕ¹ 
เหตุผลที่ออก : ÂéÒÂÊÒ¢Ò 
 
àÁ.Â. 2557 - àÁ.Â. 2559
( ¾¹Ñ¡§Ò¹¢Ò )
ชื่อบริษํท : Asia books
ที่อยู่ : àÍ¡ÁÑ «ÍÂÃÙàºÕ  
โทรศัพท์ :  
เงินเดือน : 12000 
รับผิดชอบ : -á¹Ð¹Ó˹ѧÊ×ÍãËéÅÙ¡¤éÒ -ÃѺªÓÃÐà§Ô¹ ÊÃØ»ÂÍ´¡ÒâÒ -´ÙáŤÇÒÁàÃÕºÃéÍ¢ͧÃéÒ¹ 
เหตุผลที่ออก :  
 
รายละเอียด การศึกษา
2550 - 2555
( »ÃÔ­­ÒµÃÕ )

สถานที่เรียน : ËÍ¡Ò¤éÒä·Â
คณะที่เรียน : ÈÔÅ»ÈÒʵÃì
สาขาที่เรียน : ÀÒÉÒ¨Õ¹
เกรดเฉลี่ย : 2.35 ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅéÇ2548 - 2554
( ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ ËÃ×͵èÓ¡ÇèÒ )

สถานที่เรียน : ÊÒ¸ÔµÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤Óá˧
คณะที่เรียน : ÈÔÅ»ìÀÒÉÒ
สาขาที่เรียน : ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ-ÀÒÉÒ¨Õ¹
เกรดเฉลี่ย : 3.0


 
ความสามารถทางภาษา
  อ่าน พูด เขียน
ภาษาไทย ´ÕÁÒ¡ ´ÕÁÒ¡ ´ÕÁÒ¡
อังกฤษ ¾Íãªé ¾Íãªé ¾Íãªé
จีน ¾Íãªé ¾Íãªé ¾Íãªé
ยี่ปุ่น äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅÂ
สามารถใช้ โปรแกรม : Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

ความสามารถคอมพิวเตอร์ : Photoshop
 
พิมพ์ดีดไทย : 25 คำต่อนาที พิมพ์ดีดอังกฤษ : 30 คำต่อนาที
   
   
 
รายละเอียดอื่นๆ  
ความสามารถพิเศษ : ´¹µÃÕä·Â
   


   
 

Date Submit : 2018-04-17  เว็บหางานประกาศงานราคาประหยัด - ประกาศงานหาพนักงาน- ฝากประวัติ Resume ฟรี

หางาน
เวบหางานประกาศงานราคาประหยัด
Power by Rack ҧҹ  
     
Power by Rack ҧҹ