หางาน

Directoryjob.com เว็บหางานมาแรงแห่งยุค ง่าย ได้คุณภาพ  

 

     
หน้าแรก
หางาน
หาพนักงาน
ฝากประวัติ
 
 

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword : ( ใช้ เครื่องหมาย + ในการเพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
No. รายละเอียดผู้สมัครงาน รายละเอียด
1 นางสาว พิมพ์อนงค์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้สื่อข่าว (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : เมืองสระบุรี สระบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-06-13 )

2 นางสาว วนัญญา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครู/อาจารย์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : เมือง พิจิตร
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-06-13 )

3 นางสาว โสรญา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ลูกค้าสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์/ประสานงาน ( Customer service /Public relations/Coordinator ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เมือง นนทบุรี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-06-04 )

4 นาย ณัฐพล อายุ : 37 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนง.ขับรถ (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-06-03 )

5 นางสาว นางสาวนิตยา อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ( Environmental Officer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : การจัดการสิ่งแวดล้อม (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-06-03 )

6 นางสาว อารีรัตน์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักวิชาการเกษตร, บริการลูกค้า, ประชาสัมพันธ์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : นากลาง หนองบัวลำภู
คณะการศึกษา : เกษตรศาสตร์ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-16 )

7 นางสาว สุดารัตน์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขาย ( Sale ) (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-14 )

8 นางสาว Chalisa อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูผู้ช่วยครูต่างชาติ ( Teacher assistant ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : เมืองสม สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )

9 เบญจพรรณ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - การบัญชี (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )

10 นางสาว นันทิภา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการภาคสนาม ( Amind ) (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กมลาำสย กาฬสินธุ์
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 1,800 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )

11 นางสาว ชไมพร อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วยเภสัช (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
คณะการศึกษา : พยาบาลศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )

12 นางสาว วนิสา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - การเงิน การบัญชี ( FAINNCIAL ACCOUUNTING ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : นิคมพัฒนา ระยอง
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )

13 วิราวรรณ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )

14 นาย นาย ลิขิต อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นายแบบ นักเเสดง เสริฟ ทำงานในห้าง (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : เบตง ยะลา
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )

15 สุดารัตน์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )

16 สมเกียรติ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-12 )

17 นางสาว พรธิวา อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนังงานขายเกี่ยวกับสัตว์ ( sales ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สันทราย เชียงใหม่
คณะการศึกษา : เกษตรศาสตร์ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-12 )

18 ชัชธวัลย์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-12 )

19 นางสาว วิิลาสินี อายุ : 28 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - AE / Marketing Communacation (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : Bangkhuntien กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-12 )

20 กุศลิน อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คอมพิวเตอร์ , สินเชื่อ , บัญชี ,ธุรการ (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-11 )

Page 1   <- Back | Next ->
 
     

Power by ตู้ Rack หางาน