หางาน

Directoryjob.com เว็บหางานมาแรงแห่งยุค ง่าย ได้คุณภาพ  

 

     
หน้าแรก
หางาน
หาพนักงาน
ฝากประวัติ
 
 

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword : ( ใช้ เครื่องหมาย + ในการเพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
No. รายละเอียดผู้สมัครงาน รายละเอียด
1 นาย วัชรพงศ์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วยดีเจ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : เมือง พิษณุโลก
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-25 )

2 นางสาว ธนันยา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Graphic design, 2d motion/animation ( Graphic design, 2d motion/animation ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-19 )

3 นางสาว พัชรา อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บัญชี การเงิน ธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )

4 นันทิรา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูภาษาญี่ปุ่น (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )

5 นาย กิตตินันท์ อายุ : 25 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรเครื่องกล ( mechanical engineering ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เมืองตรัง ตรัง
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )

6 วรุฒ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - สนใจงานด้านใดก็ได้ (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอื่นๆ () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )

7 นางสาว ภานุชนารถ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการภาคสนาม ( Admin site ) (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองหลวง ปทุมธานี
คณะการศึกษา : ช่างก่อสร้าง (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )

8 อรชร อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )

9 สุภาพร อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )

10 นางสาว Chonlada อายุ : 37 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Secretary / Reception /HR / Manager ( Secretary ) (ประสบการณ์ 14 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เมือง สุราษฎร์ธานี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 100,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )

11 malee อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - internal & compliance (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )

12 นางสาว กานต์พัชชา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เลานุการ ( Secretary ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางเขน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,500 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )

13 นางสาวอุไรวรรณ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูสอนภาษาอังกฤษ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : นาดูน มหาสารคาม
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-16 )

14 ดนุชรี อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )

15 นางสาว พัชราภรณ์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูพลศึกษา (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
คณะการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )

16 บทม์มาลิน อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )

17 รพีพร อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทัั่ัวไป (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )

18 น.ส.สุรีรัตน์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานต้อนรับ , เสริฟทั่วไป (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )

19 อารีรัตน์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ถ่ายแบบ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การต่างประเทศ () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )

20 ณัฐธิดา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )

Page 1   <- Back | Next ->
 
     

Power by ตู้ Rack หางาน