หางาน

Directoryjob.com เว็บหางานมาแรงแห่งยุค ง่าย ได้คุณภาพ  

 

     
หน้าแรก
หางาน
หาพนักงาน
ฝากประวัติ
 
 

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword : ( ใช้ เครื่องหมาย + ในการเพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
No. รายละเอียดผู้สมัครงาน รายละเอียด
1 เกศวดี อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Admin (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-18 )

2 นาง Jirarat อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าประสานงาน (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เมือง สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-17 )

3 ฤทัย อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการทั่วไป ประสานงาน จัดซื้อ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-17 )

4 นาย ศศิประภา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - 1 ( 1 ) (ประสบการณ์ 11 ปี )
สถานที่พักอาศัย : San Francisco
คณะการศึกษา : (งานทุกประเภท) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 1 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-16 )

5 นางสาวสุริวิภา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-16 )

6 ธีรพงษ์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-16 )

7 นางสาว ณุชิญา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คีย์ข้อมูล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : กันทรวิชัย มหาสารคาม
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-16 )

8 ศรินดา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-15 )

9 พรรณราย อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Customet Service,Import,Export (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-15 )

10 นางสาว รอฮานา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เทพา สงขลา
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-15 )

11 จิราภรณ์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ได้ทุกแผนกสำหรับผู้หญิง (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-15 )

12 ทรงพล อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Fashion model (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-15 )

13 นาย ธนธรณ์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่ประสานงาน/Event ,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เมือง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-15 )

14 นางเขมจิรา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นๆ (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-14 )

15 นางลักขณา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าของธุรกิจตัวเอง (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-13 )

16 นางสาว อามีนา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานบุคคล / ธุรการ (ประสบการณ์ 16 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-13 )

17 อชิรญา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-11 )

18 วิชุดา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทุกตำแหน่ง (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-11 )

19 นางสาว ขวัญชนก อายุ : 18 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : เมืองปทุม ปทุมธานี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-11 )

20 นางสาว เขมรัตน์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ลูกค้าาัมพันธ์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-11 )

Page 1   <- Back | Next ->
 
     

Power by ตู้ Rack หางาน