หางาน

Directoryjob.com เว็บหางานมาแรงแห่งยุค ง่าย ได้คุณภาพ  

 

     
หน้าแรก
หางาน
หาพนักงาน
ฝากประวัติ
 
 

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword : ( ใช้ เครื่องหมาย + ในการเพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
No. รายละเอียดผู้สมัครงาน รายละเอียด
1 นางสาว พนิดา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการงานคีย์ข้อมูล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บ้านเขว้า ชัยภูมิ
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 12 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-15 )

2 นางสาว ทัศนีพร อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักเคมี ( Chemist ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางบัวทอง นนทบุรี
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-15 )

3 นางสาว รักชนก อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทางด้านนิเทศ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางแค กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-15 )

4 นางสาว สุภัชชา อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานคลังสินค้า , เจ้าหน้าที่บริหาร , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางละมุง ชลบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-12 )

5 นางสาว อมรรัตน์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานบริการ ( งานบริการ งานวิเคาระห์สินเชื่อ งานขาย ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เมือง พิษณุโลก
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-08 )

6 นางสาว สุพรรณี อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานเขียนคอนเทนส์ ( copy writer ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางแค กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : จิตรกรรม/ศิลปศาสตร์ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-06 )

7 นางสาว อาทิตยา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทรัพยากรมนุษย์ ( ้human rources ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ตะกั่วป่า พังงา
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-01 )

8 นางสาว นิชา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - สถาปัตยกรรม ( Architecture ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-29 )

9 นางสาว สุรัญญา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ ( Admin ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )

10 นางสาว พิมพิไล อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - IT Support/ธุรการ/คีย์ข้อมูง (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )

11 นางวรางคณา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พี่เลี้ยงเด็ก (ประสบการณ์ 16 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )

12 ธัญญลักษณ์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการทั่วไป (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )

13 นางสาว น.ส.มินตรา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงาน (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )

14 Tanyarat อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ล้างจาน หั่นผัก (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )

15 กชภัส อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ () ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )

16 พรทิพย์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - แม่บ้าน (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : พระโขนง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )

17 นางสาว รัชฎาภรณ์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พยาบาลparttime (ประสบการณ์ 7 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : พยาบาลศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-23 )

18 นาย จีระศักดิ์ อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ขับรถส่งสินค้า ( ขับรถ ) (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : อ้มพวา สมุทรสงคราม
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-23 )

19 นางสาว พิมพ์ชญา อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางบัวทอง นนทบุรี
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-23 )

20 นาย พิมพ์ชญา อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางบัวทอง
คณะการศึกษา : อณูชีววิทยา และพันธุศาสตร์ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-23 )

Page 1   <- Back | Next ->
 
     

Power by ตู้ Rack หางาน