�ҧҹ

Directoryjob.com หางาน ที่นี่ที่เดยวจบ

 

 
     
หน้าแรก
หางาน
หาพนักงาน
สมัครงาน
 
 

 
หางาน
เวบหางานประกาศงานราคาประหยัด
- ประกาศงานหาพนักงาน- ฝากประวัติ Resume ฟรี

รายละเอียด RESUME

 

 
Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา
หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ชื่อ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น  นามสกุล :  ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น
อายุ : ไม่ระบุ ปี    
ที่อยู่ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น ตำบล : ÂÒ§µÅÒ´
อำเภอ : ÂÒ§µÅÒ´ จังหวัด : ¡ÒÌÊÔ¹¸Øì
รหัสไปรษณีย์ : 46120    
เบอร์โทรศัพท์ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น เบอร์มือถือ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ºÑ­ªÕËÃ×͸ØáÒà ประเภทงาน : §Ò¹·Ø¡»ÃÐàÀ·
เงินเดือนที่ต้องการ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น เวลาเริ่มงาน : ·Ñ¹·Õ
อีเมล์ : ข้อมูลนี้สำหรับสมาชิกเท่านี้น ส่วนสุง : 162
น้ำหนัก : 53.8 เชื่อชาติ : ä·Â
ศาสนา : ¾Ø·¸ สถานะ : ÊÁÃÊ
สภาพการทหาร : สัญชาติ : ä·Â
รายละเอียด การทำงาน
ประสบการณ์ทำงาน :
 
¡.¾. 2553 - ¾.¤. 2560
( ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑ­ªÕ )
ชื่อบริษํท : ˨¡.ÊÒÁ·Í§ºÃÔ¡ÒÃ
ที่อยู่ : 34 ËÁÙè·Õè 20 µ.ÂÒ§µÅÒ´ Í.ÂÒ§µÅÒ´ ¨.¡ÒÌÊÔ¹¸Øì 46120  
โทรศัพท์ : 043-833299 
เงินเดือน : 13000 
รับผิดชอบ : §Ò¹ºÑ­ªÕáÅÐÀÒÉÕ 
เหตุผลที่ออก : ´ÙáÅÅÙ¡ (ÅÒÍÍ¡áÅéÇ )
 
รายละเอียด การศึกษา
2539 - 2541
( »Çª. - »ÇÊ. )

สถานที่เรียน : Ã.Ã.¾³ÔªÂ¡ÒáÒÌÊÔ¹¸Øì
คณะที่เรียน : ºÃÔËÒøØáԨ
สาขาที่เรียน : ¡Òúѭª
เกรดเฉลี่ย : 2.84 ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅéÇ 
ความสามารถทางภาษา
  อ่าน พูด เขียน
ภาษาไทย ´Õ ´Õ ´Õ
อังกฤษ ¾Íãªé ¾Íãªé ¾Íãªé
จีน äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅÂ
ยี่ปุ่น äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅ äÁèä´éàÅÂ
สามารถใช้ โปรแกรม : Microsoft Word
Microsoft Excel

ความสามารถคอมพิวเตอร์ : ¾Íãªé
 
พิมพ์ดีดไทย : 0 คำต่อนาที พิมพ์ดีดอังกฤษ : 0 คำต่อนาที
   
มีใบขับขี่ : ö¹µì
   
มียานพนะ : ¨Ñ¡ÃÂҹ¹µì
ö¹µì
 
รายละเอียดอื่นๆ  
ความสามารถพิเศษ : àÅ蹡ÕÌÒ
   


   
 

Date Submit : 2018-03-19  เว็บหางานประกาศงานราคาประหยัด - ประกาศงานหาพนักงาน- ฝากประวัติ Resume ฟรี

หางาน
เวบหางานประกาศงานราคาประหยัด
Power by Rack ҧҹ  
     
Power by Rack ҧҹ